TEM_AD_RAMA
หน้าแรก
เข้าใจให้ถูกทาง: โรคปอดติดเชื้อ
เข้าใจให้ถูกทาง: โรคปอดติดเชื้อ

ปอดถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญ และทำงานตลอดทั้งวัน โดยปอดของคนเรานั้นจะมีอยู่ 2 ข้าง สามารถยืดหยุ่นได้คล้ายกับฟองน้ำ แต่หากวันหนึ่งปอดของเราเกิดติดเชื้อขึ้นมา เราจะทำอย่างไร และวิธีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

ปอดติดเชื้อ หรือ อาการปอดบวม ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุมักเกิดจาก

ไวรัสและแบคทีเรีย

โดยมีลักษณะอาการ ดังนี้

  1. มีไข้
  2. ไอ
  3. หายใจหอบ หายใจล้มเหลว (มักพบในผู้สูงอายุ)

สำหรับวิธีการรักษาที่ดีที่สุด คือ

การฉีดวัคซีนป้องกัน ทั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ซึ่งวัคซีนที่เราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คือ การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ นั่นเอง

การฉีดวัคซีนถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง คือ

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป เมื่อร่างกายของเราทำงานหนัก เราก็อย่าลืมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้นด้วย

 

ข้อมูลจาก
อ. นพ.ธีระศักด์ แก้วอมตวงศ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทอนซิลอักเสบ เจ็บคอ
ทอนซิลอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคคออักเสบที่มีอาการ เจ็บคอ ร่วมกับไข้สูง หนาวสั่น กลืนอาหารหรือน้ำลายได้ลำบาก
บทความสุขภาพ
15-02-2024

3

เลือดกำเดาไหล เลือดกำเดา
เลือดกำเดาไหล เป็นภาวะเลือดออกทางโพรงจมูก ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงแต่หากมี เลือดกำเดา ไหลออกมามากกว่าปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงได้
บทความสุขภาพ
01-02-2024

7

สูงวัยจอประสาทตาเสื่อม
จอประสาทตาเสื่อมในสูงวัย มีวิธีการรักษาและป้องกันอย่างไร ให้ห่างไกลจากการลดการมองเห็น มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดวงตาในผู้สูงอายุ
บทความสุขภาพ
18-01-2024

17

วุ้นตาเสื่อม ภาวะเสื่อมของสายตาที่ส่งผลเสียต่อการมองเห็น มีวิธีสังเกตอาการและป้องกันไม่ให้เกิดได้อย่างไร มาทำความเข้าใจเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะตามมา
บทความสุขภาพ
05-12-2023

20