14107696_1774824832733743_4973185340618315325_o
หน้าแรก
อายุ 50 รีบตรวจ "มะเร็งลำไส้ใหญ่" ก่อนลุกลามเกินแก้
อายุ 50 รีบตรวจ "มะเร็งลำไส้ใหญ่" ก่อนลุกลามเกินแก้

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่ 3 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ นอกจากพันธุกรรมแล้ว พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องอาจจะกลายเป็นจุดกำเนิดของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เช่น การกินเนื้อสัตว์มากเกินไป รับประทานอาหารจำพวกกากใยน้อย ไม่ออกกำลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้กลายเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปัจจุบันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยรายใหม่ 11,496 ราย/ปี และเพศชายมีแน้วโน้มเป็นโรคนี้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเพศหญิง

การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

นอกจากพันธุกรรมแล้ว จะเกิดจากสารพิษที่อุจจาระสัมผัสและระคายเคืองกับเยื่อบุลำไส้เป็นเวลานาน จนเยื่อบุลำไส้ใหญ่เกิดการแบ่งตัวผิดปกติหรือเกิดการผ่าเหล่า สารพิษในอาหารที่มีกากใยน้อยจะทำให้ถ่ายลำบาก อุจจาระค้างในลำไส้นานจนเกิดการระคายเคือง เมื่อสะสมนานหลายปีการแบ่งเซลส์ที่ผิดปกติเกิดซ้ำๆ จนเป็นเนื้องอก เมื่อทิ้งไว้ไม่ทำการรักษาก็จะสามารถกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่

  1. ผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง
  2. บุคคลที่มีประวัติหรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

การรักษาและการป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่

  1.  ตรวจหามะเร็งก่อนมีอาการ เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงแล้ว เช่น อายุเกิน 50 ปี การตรวจนั้นมีหลายวิธี อาจจะเริ่มจากง่ายๆ เช่น ตรวจอุจจาระ, การส่องกล้องเพื่อดูลำไส้ใหญ่
  2. การผ่าตัดลำไส้ใหญ่
  3. ผู้ป่วยบางรายเมื่อผ่าตัดไปแล้ว หรือเป็นมะเร็งในระยะที่ 2 ปลายๆ หรือระยะที่ 3 มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคกำเริบขึ้นมาได้อีก อาจจะต้องทำเคมีบำบัดต่อเนื่อง หากเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย อาจจะจำเป็นต้องได้รับการฉายแสงด้วย
  4. ผู้ป่วยในระยะที่ 4 ที่มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นแล้วแต่ยังไม่แพร่กระจายมากก็มีโอกาสหายขาดได้ เมื่อทำการผ่าตัดจนหมด
  5. ไม่บริโภคอาหารประเภทเนื้อมากเกินไป ทานอาหารที่มีกากใย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ ขับถ่ายให้เป็นเวลา

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.เอกภพ สิริชัยนันท์
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “Rama Focus | มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบ คร่าชีวิตคน” ได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
บทความสุขภาพ
11-07-2024

4

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
บทความสุขภาพ
10-07-2024

5

พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
บทความสุขภาพ
09-07-2024

10

บทความเรื่อง เลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หรือ ความดันเลือด สูง
ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนทำให้หลายคนไม่รับรู้ถึง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นควรศึกษาความรู้เพื่อเลี่ยงการเกิดโรคนี้ในอนาคต
บทความสุขภาพ
09-07-2024

20