06-01
หน้าแรก
หุ่นสวย ด้วยเทคนิค ลดน้ำหนักสูตรบันได 7 ขั้น
หุ่นสวย ด้วยเทคนิค ลดน้ำหนักสูตรบันได 7 ขั้น

ปัจจุบันโรคเรื้อรังหลายโรค มีสาเหตุมาจากภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และหากสามารถควบคุมน้ำหนักได้ก็จะช่วยควบคุมอาการและเยียวยาโรคที่เผชิญให้ทุเลาเบาบางลงได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของความอ้วนไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่ต้องแก้ไขให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย ซึ่งใครที่กำลังมองหาวิธีและสถานที่ลดความอ้วน แล้วยังไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ลองมาดูบทความนี้กัน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรัตน์ โคมินทร์ สาขาวิชาโภชนวิทยา และชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำ

เทคนิคบันได 7 ขั้น ในการควบคุมน้ำหนัก คือ

  1. รู้ตน คือ ต้องตั้งใจเอาจริง รู้ว่า ตนเองมีปัญหามากน้อยเพียงใด มีการตั้งเป้าในการลดน้ำหนักที่พอดีกับตนเอง ควรจะลดน้ำหนักเร็วเพียงใด เพราะหากเราลดน้ำหนักมากไป หรือเร็วเกินไป อาจไม่ช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดี
  2. รู้รับ คือ รู้ว่า ในแต่ละวันเรารับประทานอะไรเข้าไปบ้าง
  3. รู้แลก คือ รู้จักแลกเปลี่ยน รู้ว่า อะไรควรรับประทานอะไรควรงดเว้น
  4. รู้แผน มีการวางแผนการรับประทานอาหาร โดยอาจกำหนดเมนูอาหารในแต่ละมื้อ รู้จักหลีกเลี่ยงในการที่อาจจะต้องเจอในแต่ละวัน
  5. รู้ขยับรู้จักการเคลื่อนไหว โดยอย่างน้อยวันหนึ่งควรออกกำลังกายประมาณ 20 นาที
  6. รู้ทบทวน หาเวลาเพื่อนั่งทบทวนว่า ในแต่ละวันเรารับประทานอะไรเข้าไปบ้าง กินอะไรแล้วได้ผลดี สังเกตสุขภาพ ร่างกายตัวเอง มีอะไรต้องแก้ไข อาจใช้บันทึกประจำวัน
  7. ชวนเปลี่ยนแปลง วิธีการอย่างนี้ไม่ต้องเข้มงวดเกินไป ไม่ได้เร่งแต่ไม่ช้า การลดน้ำหนักที่เหมาะสมคือ 1 กิโลกรัมต่อ 1 สัปดาห์ หากเราสามารถลดน้ำหนักลงได้ 10% ก็ทำให้สุขภาพดีได้ และมีความสุขด้วย

 

ข้อมูลจาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรัตน์ โคมินทร์
สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของ โรคสมองเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของโรคสมองเสื่อมซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
บทความสุขภาพ
20-06-2024

1

เมื่อ อายุ 30 ปี ขึ้นไป เป็นวัยเริ่มเสี่ยงโรค แล้วถ้าอยากมีสุขภาพดี จะมีวิธีชะลอความเสี่ยงโรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
เมื่ออายุ 30 ปี ขึ้นไป เป็นวัยเริ่มเสี่ยงโรคแล้วถ้าอยากมีสุขภาพดี จะมีวิธีชะลอความเสี่ยงโรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
บทความสุขภาพ
19-06-2024

2

ปวดท้องน้อย ประจำเดือนมามาก มากะปริดกะปรอย ปัญหาของผู้หญิงหลายคนอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะ ถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์
ปวดท้องน้อย ประจำเดือนมามาก มากะปริดกะปรอย ปัญหาของผู้หญิงหลายคนอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะ ถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์
บทความสุขภาพ
18-06-2024

2

ยาแก้แพ้ น้ำมูก
ยาแก้แพ้ ยาสามัญประจำบ้านของใครหลาย ๆ คน ที่ช่วยเรื่องอาการแพ้ น้ำมูกไหล ไอ จาม แต่ถ้าหากรับประทานมากหรือบ่อยเกินไปอาจทำให้สมองเสื่อม เป็นความจริงหรือไม่ ? รีบทำความเข้าใจก่อนจะสายเกิน
บทความสุขภาพ
17-06-2024

23