06-01
หน้าแรก
หุ่นสวย ด้วยเทคนิค ลดน้ำหนักสูตรบันได 7 ขั้น
หุ่นสวย ด้วยเทคนิค ลดน้ำหนักสูตรบันได 7 ขั้น

ปัจจุบันโรคเรื้อรังหลายโรค มีสาเหตุมาจากภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และหากสามารถควบคุมน้ำหนักได้ก็จะช่วยควบคุมอาการและเยียวยาโรคที่เผชิญให้ทุเลาเบาบางลงได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของความอ้วนไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่ต้องแก้ไขให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย ซึ่งใครที่กำลังมองหาวิธีและสถานที่ลดความอ้วน แล้วยังไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ลองมาดูบทความนี้กัน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรัตน์ โคมินทร์ สาขาวิชาโภชนวิทยา และชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำ

เทคนิคบันได 7 ขั้น ในการควบคุมน้ำหนัก คือ

  1. รู้ตน คือ ต้องตั้งใจเอาจริง รู้ว่า ตนเองมีปัญหามากน้อยเพียงใด มีการตั้งเป้าในการลดน้ำหนักที่พอดีกับตนเอง ควรจะลดน้ำหนักเร็วเพียงใด เพราะหากเราลดน้ำหนักมากไป หรือเร็วเกินไป อาจไม่ช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดี
  2. รู้รับ คือ รู้ว่า ในแต่ละวันเรารับประทานอะไรเข้าไปบ้าง
  3. รู้แลก คือ รู้จักแลกเปลี่ยน รู้ว่า อะไรควรรับประทานอะไรควรงดเว้น
  4. รู้แผน มีการวางแผนการรับประทานอาหาร โดยอาจกำหนดเมนูอาหารในแต่ละมื้อ รู้จักหลีกเลี่ยงในการที่อาจจะต้องเจอในแต่ละวัน
  5. รู้ขยับรู้จักการเคลื่อนไหว โดยอย่างน้อยวันหนึ่งควรออกกำลังกายประมาณ 20 นาที
  6. รู้ทบทวน หาเวลาเพื่อนั่งทบทวนว่า ในแต่ละวันเรารับประทานอะไรเข้าไปบ้าง กินอะไรแล้วได้ผลดี สังเกตสุขภาพ ร่างกายตัวเอง มีอะไรต้องแก้ไข อาจใช้บันทึกประจำวัน
  7. ชวนเปลี่ยนแปลง วิธีการอย่างนี้ไม่ต้องเข้มงวดเกินไป ไม่ได้เร่งแต่ไม่ช้า การลดน้ำหนักที่เหมาะสมคือ 1 กิโลกรัมต่อ 1 สัปดาห์ หากเราสามารถลดน้ำหนักลงได้ 10% ก็ทำให้สุขภาพดีได้ และมีความสุขด้วย

 

ข้อมูลจาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรัตน์ โคมินทร์
สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล