หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของ โรคสมองเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
หน้าแรก
หลงลืม สับสนบ่อย สัญญาณโรคสมองเสื่อม
หลงลืม สับสนบ่อย สัญญาณโรคสมองเสื่อม

ภาวะหลงลืม หลายคนอาจมองว่าเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่มีอาการ หลงลืม บ่อย สับสน อาจเกิดจากการทำงานของสมองซึ่งมีความผิดปกติที่เรียกว่า โรคสมองเสื่อม จึงทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงพฤติกรรมและอารมณ์ต่าง ๆ ที่แสดงออกมา

รู้จักกับ โรคสมองเสื่อม คืออะไร

ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์สมอง ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการจดจำ การรับรู้ การเข้าใจ หลงลืม จนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ และอาจมีอาการรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงตามช่วงเวลา

หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของ โรคสมองเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

สาเหตุของการเกิด โรคสมองเสื่อม

 1. สมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ ทำให้ความสามารถด้านการรู้คิดเริ่มเสื่อมลงซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มแรกคือ การสูญเสียความทรงจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้น หรือเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้น หลังจากนั้นจะเกิดอาการด้านต่าง ๆ ทั้งการตัดสินใจ การสื่อสาร รวมไปถึงปัญหาด้านพฤติกรรม
 2. สมองเสื่อมจากเส้นเลือดในสมองผิดปกติ มักเกิดกับผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง นับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน ส่งผลให้สมองส่วนความคิด ความจำ สูญเสียได้
 3. สมองอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 4. ขาดวิตามิน วิตามินบี 12 และโฟเลต

ปัจจัยเสี่ยงอาจทำให้เกิดโรคสมองเสื่อม

 • อายุที่เพิ่มมากขึ้น
 • พันธุกรรม เช่น มีพ่อแม่หรือญาติใกล้ชิดป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
 • ได้รับยาที่มีผลต่อจิตประสาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น ยานอนหลับ
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • สูบบุหรี่เป็นประจำ
 • ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง
 • มลภาวะทางอากาศ
 • มีกิจกรรมทางกายลดลง
 • หูตึง การได้ยินลดลง
 • ภาวะซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล
 • การแยกตัว ไม่ค่อยมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่น

หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของ โรคสมองเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

อาการเริ่มแรกของ โรคสมองเสื่อม

 • สูญเสียความทรงจำระยะสั้น
 • พูดไม่รู้เรื่อง เรียงลำดับคำผิด
 • สับสนเรื่องเวลาหรือสถานที่
 • อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หงุดหงิดโมโหง่ายขึ้น
 • เป็นคนเฉื่อย ซึม ไม่กระตือรือร้น นิ่งเฉยต่อสิ่งรอบตัว
 • ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

อาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 4 ระยะ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 เป็นระยะที่จะมีอาการน้อยซึ่งผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์หรือความสนใจรอบข้างลดลง ผู้ป่วยในระยะนี้จะสามารถอยู่คนเดียวและพึ่งพาตัวเองได้ดีโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง
 • ระยะที่ 2 ระยะกลางที่ผู้ป่วยจะเริ่มมีความบกพร่องด้านความเข้าใจ ความสามารถในการเรียนรู้ รวมไปถึงการตัดสินใจ และผู้ป่วยอาจมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น ประสาทหลอน
 • ระยะที่ 3 ระยะที่มีความรุนแรงผู้ป่วยจะไม่สามารถจดจำเรื่องราวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นได้และไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้ เคลื่อนไหวช้า กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้ มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิต
 • ระยะที่ 4 ระยะติดเตียงผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองทั้งด้านการเคลื่อนไหวและรวมไปถึงการลืมกลืนอาหาร

หากเป็นโรคสมองเสื่อม รักษาได้อย่างไรบ้าง

 • การรักษาผู้ป่วย โรคสมองเสื่อม โดยการไม่ใช้ยา จะใช้การฝึกกระตุ้นสมอง เช่น การเล่นเกม ปรับพฤติกรรมผู้ป่วย ลดความเครียดความกังวล ออกกำลังกาย ปรับที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้แพทย์จะแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมกับผู้ดูแลหรือครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถรับมือกับอาการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
 • การรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมโดยการใช้ยา แพทย์พิจารณาให้ยาที่ออกฤทธิ์บรรเทาอาการทางสมองเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดูแลตนเองได้ ซึ่งต้องใช้ยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์ 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อย่าลืมกดติดตามช่อง Rama Channel ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่ 

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/

Website Rama mahidol : https://www.rama.mahidol.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel

Line: https://page.line.me/ramathibodi

Tiktok: https://www.tiktok.com/@ramachanneltv

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความ เรื่อง หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด ที่มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
บทความสุขภาพ
24-07-2024

14

ขนสัตว์เลี้ยงเข้าปอด ได้จริงหรือไม่ ? คำถามนี้เป็นคำถามของคนที่มีหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่มี ขน ภายในบ้านว่าขนสัตว์จะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่
ขนสัตว์เลี้ยงเข้าปอดได้จริงหรือไม่ ? คำถามนี้เป็นคำถามของคนที่มีหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่มีขนภายในบ้านว่าขนสัตว์จะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่
บทความสุขภาพ
23-07-2024

4

ดื่มน้ำอย่างไรให้ดีกับร่างกาย เป็นบทความที่เกี่ยวกับการดื่มน้ำ และการดื่มน้ำอย่างถูกวิธี
การดื่มน้ำคือการทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียไป นอกจากการดื่มน้ำที่เพียงพอแล้ว ระยะเวลาก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดื่มน้ำมีคุณภาพมากขึ้น
บทความสุขภาพ
21-07-2024

26

ตาแดง หรือ โรคตาแดง เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่บริเวณตาขาว เนื่องจากหลอดเลือดที่บริเวณเยื่อบุตาขาวเกิดการขยายตัวโดยจะเห็นเป็นสีแดง
ตาแดงหรือโรคตาแดง เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่บริเวณตาขาว เนื่องจากหลอดเลือดที่บริเวณเยื่อบุตาขาวเกิดการขยายตัวโดยจะเห็นเป็นสีแดง
บทความสุขภาพ
19-07-2024

67