บทความ-โรคไข้เลือดออก-01
หน้าแรก
หน้าฝนแล้ว ระวังไข้เลือดออก
หน้าฝนแล้ว ระวังไข้เลือดออก

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด ผู้ป่วยจึงจะเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้น

 

อาการของโรคไข้เลือดออก

หลังจากยุงลายกัด ประมาณ 5-7 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้สูงขึ้น บางคนมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเบ้าตา ปวดศีรษะ หลังจากมีอาการไข้ 2-3 วัน จะเริ่มมีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ เช่น เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามจุดเล็ก ๆ ตามตัว บางคนอุจาระเริ่มเป็นสีดำ เนื่องจากเริ่มมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร แต่จุดที่ไข้เลือดออกไม่เหมือนไข้หวัดก็คือไข้เลือดออกจะไม่มีอาการไอและน้ำมูก

 

ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกนั้นสามารถหายเองได้ แต่ก็มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่มีอาการเข้าสู่ระยะรุนแรง คือหลังมีไข้ 4-5 วัน สังเกตได้จากอาการคลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะน้อยลง ไม่ร่าเริง มีเลือดออกตามร่างกาย ซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่อันตรายควรพบแพทย์โดยด่วน

 

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออก แต่ประสิทธิภาพยังไม่ดีมากนักและให้ได้เฉพาะบางคนเท่านั้น เพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเอง

 

ข้อมูลโดย
รศ. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิป “จะหน้าฝนแล้ว…ระวังไข้เลือดออก !” ได้ที่นี่

YOUTUBE : https://youtu.be/V_cKqWcqy_g

บทความที่เกี่ยวข้อง