บทความ เรื่อง ตากแดดบ่อย ๆ มีไฝขึ้นและแตกเป็นแผล หรือมีแผลที่ ผิวหนัง เรื้อรังเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นสัญญาณเตือน โรค มะเร็งผิวหนัง
หน้าแรก
มะเร็งผิวหนัง สัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวัง
มะเร็งผิวหนัง สัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวัง

มะเร็งผิวหนัง เกิดจาก เซลล์ผิวหนังที่มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตผิดปกติ จากเซลล์ ผิวหนัง ก็กลายเป็นเซลล์มะเร็ง โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น การสัมผัสกับแสงแดด พันธุกรรม  มีแผลเรื้อรังที่ไม่หายบริเวณ ผิวหนัง หรือมีไฝขนาดโตขึ้น สีและรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป มาดูกันว่า มะเร็งผิวหนัง สัญญาณเตือน ที่จะเกิดและวิธีสังเกตอาการจะมีอะไรบ้าง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – มะเร็งผิวหนัง สังเกตอย่างไร ?

ประเภทของมะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนังสามารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. มะเร็งผิวหนังที่เกิดจากเซลล์ผิวหนัง

  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

  • ชนิดเบเซลเซลล์ (basal cell carcinoma) มะเร็งผิวหนังที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งผิวหนังทั้งหมด ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของชั้นเบเซลเซลล์ จะพบได้ในบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับแสงแดดเป็นระยะเวลานาน หรือเคยมีผิวไหม้แดด มะเร็งชนิดนี้ พยากรณ์โรคค่อนข้างดีและจะลุกลามช้า 
  • ชนิดสเควมัสเซลล์ (squamous cell carcinoma) มะเร็งผิวหนังที่พบมากอันดับที่ 2 ของมะเร็งผิวหนังทั้งหมด ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของผิวหนังทั่วไป หากไม่ได้รับการรักษาหรือปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสที่จะลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียงได้
 2. มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา (melanoma)

มะเร็งผิวหนังที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงมากที่สุด เกิดจากความผิดปกติของเซลล์สร้างเม็ดสี การรับรังสียูวีของแสงแดดหรือมีผิวไหม้แดด มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้ และไฝที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนเปลี่ยนรูปร่างไปก็ต้องระวัง และรีบมาตรวจ

บทความ เรื่อง ตากแดดบ่อย ๆ มีไฝขึ้นและแตกเป็นแผล หรือมีแผลที่ ผิวหนัง เรื้อรังเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นสัญญาณเตือน โรค มะเร็งผิวหนัง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด มะเร็งผิวหนัง สัญญาณเตือน ที่ต้องระวัง

 • โดนแดดจัดเป็นเวลานาน เช่น ทำงานกลางแจ้ง ชอบอาบแดด
 • คนผิวขาวหรือผิวเผือก
 • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งผิวหนัง
 • สัมผัสสารหนู
 • ผิวที่ได้รับการฉายรังสี
 • มีไฝหรือขี้แมลงวันมากผิดปกติ
 • สูบบุหรี่เป็นประจำ
 • เป็นแผลเรื้อรังไม่หายบริเวณผิวหนังนานกว่า 3 เดือน
 • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ข้อสังเกต มะเร็งผิวหนัง

 • มีตุ่มหรือก้อนนูน
 • ผิวแตกออกเป็นแผล มีสะเก็ด เลือดออก บางรายอาจเจ็บร่วมด้วย
 • ไฝโตเร็วกว่าปกติ มีสีทีหลากหลาย รูปร่างปลี่ยนไปไม่สมมาตร ขนาดมากกว่า 6 มิลลิเมตร
 • มีผื่นเรื้อรังกลายเป็นเนื้อนูนรักษาไม่หาย

สีเล็บบอกว่าเป็นมะเร็งผิวหนังได้หรือไม่

แถบสีบนเล็บสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การบาดเจ็บบริเวณโคนเล็บจากการทำเล็บ แกะเล็บ การฉายแสง การติดเชื้อราที่เล็บ การได้รับยาบางชนิด หรือเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งเม็ดสีที่บริเวณเล็บได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถสังเกตสีของเล็บได้ ดังนี้

 • เล็บมีแถบสีน้ำตาลเข้มหรือดำ
 • แถบสีมีขนาดกว้างกว่า 3 มิลลิเมตร
 • แถบสีมีขอบเขตไม่ชัดเจน
 • มีความหลากหลายของสี
 • แถบสียื่นเข้ามาบริเวณโคนเล็บ

บทความ เรื่อง ตากแดดบ่อย ๆ มีไฝขึ้นและแตกเป็นแผล หรือมีแผลที่ ผิวหนัง เรื้อรังเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นสัญญาณเตือน โรค มะเร็งผิวหนัง

วิธีการรักษา

การรักษามะเร็งผิวหนังแพทย์ต้องหาชนิดของมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อน เนื่องจากการรักษามีความแตกต่างกันออกไป หากมองในภาพรวมวิธีการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออกทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดสูงถึงร้อยละ 90-99 และกลับมาเป็นซ้ำน้อยที่สุด

แต่ในผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาแนวทางการรักษาเพิ่มเติม เช่น การขูดและจี้ด้วยไฟฟ้า การพ่นด้วยไนโตรเจนเหลว  การทายากระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือใช้เลเซอร์ทำลายออก แต่การรักษาโดยไม่ผ่าตัดมีโอกาสกลับเป็นซ้ำของมะเร็งมากกว่า

โรคมะเร็งผิวหนังสามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจเจอตั้งแต่เริ่มต้นและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว หากผู้ป่วยมีตุ่มก้อนนูน มีแผลที่ผิวหนังเป็นระยะเวลานาน หรือมีไฝที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ไม่ควรปล่อยให้ลุกลามและส่งผลต่อการรักษา

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม

สาขาวิชาโรคผิวหนัง

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

อย่าลืมกดติดตามช่อง Rama Channel ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่ 

Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Youtube: https://www.youtube.com/RamachannelTV
Facebook : https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi
Tiktok: https://www.tiktok.com/@ramachanneltv

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของ โรคสมองเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของโรคสมองเสื่อมซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
บทความสุขภาพ
20-06-2024

1

เมื่อ อายุ 30 ปี ขึ้นไป เป็นวัยเริ่มเสี่ยงโรค แล้วถ้าอยากมีสุขภาพดี จะมีวิธีชะลอความเสี่ยงโรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
เมื่ออายุ 30 ปี ขึ้นไป เป็นวัยเริ่มเสี่ยงโรคแล้วถ้าอยากมีสุขภาพดี จะมีวิธีชะลอความเสี่ยงโรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
บทความสุขภาพ
19-06-2024

2

ปวดท้องน้อย ประจำเดือนมามาก มากะปริดกะปรอย ปัญหาของผู้หญิงหลายคนอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะ ถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์
ปวดท้องน้อย ประจำเดือนมามาก มากะปริดกะปรอย ปัญหาของผู้หญิงหลายคนอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะ ถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์
บทความสุขภาพ
18-06-2024

2

ยาแก้แพ้ น้ำมูก
ยาแก้แพ้ ยาสามัญประจำบ้านของใครหลาย ๆ คน ที่ช่วยเรื่องอาการแพ้ น้ำมูกไหล ไอ จาม แต่ถ้าหากรับประทานมากหรือบ่อยเกินไปอาจทำให้สมองเสื่อม เป็นความจริงหรือไม่ ? รีบทำความเข้าใจก่อนจะสายเกิน
บทความสุขภาพ
17-06-2024

23