1ปอดติดเชื้อ
หน้าแรก
ปอดติดเชื้อ อันตรายถึงตาย ถ้าไม่ป้องกันให้ถูกต้อง
ปอดติดเชื้อ อันตรายถึงตาย ถ้าไม่ป้องกันให้ถูกต้อง

อวัยวะปอดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถเกิดโรคร้ายได้อย่างโรคปอดติดเชื้อ ซึ่งมีความรุนแรง ทำให้เสียชีวิตได้ วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดติดเชื้อ และการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้มาฝากเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน

โรคปอดติดเชื้อหรือที่เรียกว่าโรคปอดบวม เกิดจาก

เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย และทำให้เกิดอาการติดเชื้อที่ปอด โดยแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมได้นั้นเป็นแบคทีเรียที่มีชื่อว่า “Streptococcus pneumoniae” (สเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี) เมื่อเกิดการติดเชื้อคนไข้จะมีอาการไข้ ไอ หายใจหอบ หรือบางครั้งคนไข้ที่เข้าไปพบแพทย์ด้วยโรคปอดติดเชื้ออาจมีอาการของหัวใจล้มเหลวด้วย การติดเชื้อในปอดมีความรุนแรงสามารถทำให้เสียชีวิตได้

การป้องกันรักษาโรคปอดที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

เพื่อให้ห่างไกลจากโรคปอดติดเชื้อก็คือ “การฉีดวัคซีน” โดยการป้องกันโรคปอดติดเชื้อจากเชื้อไวรัส คนไข้จะต้องได้รับวัคซีนที่ป้องกันไวรัสชนิดที่ชื่อว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ ส่วนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย คนไข้จะต้องได้รับวัคซีนที่ป้องกันแบคทีเรียชนิดที่ชื่อว่า Streptococcus pneumoniae ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดมากที่สุด สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดติดเชื้อคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ จึงต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “เกร็ดความรู้ ชุด ภัยคนเมือง ตอน โรคปอดติดเชื้อ” ได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความ เรื่อง การ ดูแลฟัน เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ ฟัน เป็นอวัยวะที่เราใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
การดูแลฟัน เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะฟันเป็นอวัยวะที่เราใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
บทความสุขภาพ
27-05-2024

1

ไม่อยากหูตึงก่อนวัยอันควร ต้องทำยังไง
หากไม่อยากหูตึงก่อนวัยอันควร มีข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอาการหูตึงอย่างไร แล้วสามารถรักษาภาวะหูตึงได้หายขาดหรือไม่ มาไขข้อสงสัยกัน
บทความสุขภาพ
24-05-2024

5

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ มีสาเหตุหลักคือการสะสมไขมันของเส้นเลือด เมื่อมีมากเกินไปไขมันดังกล่าวจะไปปิดทางเดินของเลือดจนมิดแล้วส่งผลต่อชีวิต
บทความสุขภาพ
23-05-2024

7

ตำแหน่งปวดหัวบอกโรคได้จริงหรือ
ปวดหัว ในตำแหน่งต่าง ๆ อาจจะพอบอกโรคคร่าว ๆ ได้บ้างโรคปวดศีรษะที่พบมากที่สุด เป็นโรคปวดหัวที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะ
บทความสุขภาพ
22-05-2024

11