บทความ เรื่อง ไส้ติ่งอักเสบ อาการเริ่มต้น จะมีอาการ ปวดท้องข้างขวา แบบเฉียบพลันที่ไม่สามารถหายเองได้ หากปล่อยไว้ไม่รีบรักษาอาจเกิดภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้
หน้าแรก
ปวดท้องข้างขวา เสี่ยง ! ไส้ติ่งอักเสบ
ปวดท้องข้างขวา เสี่ยง ! ไส้ติ่งอักเสบ

ปวดท้องข้างขวา เฉียบพลันอาจมีความเสี่ยง ไส้ติ่งอักเสบ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ซึ่งอาจมีอาการคล้ายกับอาการปวดท้องทั่วไปและส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยที่ใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ไส้ติ่ง เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารที่แยกออกจากบริเวณลำไส้ใหญ่ บริเวณท้องน้อยทางด้านขวา มีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ 3-4 นิ้ว มีหน้าที่ในการสร้างภูมิให้กับบริเวณลำไส้

ไส้ติ่งอักเสบ เกิดจากอะไร

อาการนี้แพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุของโรคได้ชัดเจน แต่อาจเกิดจากการอุดตันบริเวณรูของไส้ติ่ง เนื่องจากไส้ติ่งมีลักษณะคล้ายลำไส้ที่จะมีรูเล็ก ๆ เมื่อมีก้อนสิ่งแปลกปลอม เศษอุจจาระขนาดเล็กที่แข็งตัวไปอุดตัน จะทำให้เกิดการคั่งของเลือดดำที่ไม่สามารถไหลย้อนกลับมาได้และเลือดแดงไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงได้จนเกิดการขาดเลือดและอักเสบ หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ผนังไส้ติ่งเกิดการเน่าและแตกได้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าหากกินผลไม้ที่มีเมล็ดเยอะอย่างเช่นฝรั่ง เมล็ดนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบได้ ความเชื่อนี้จะจริงหรือไม่ ติดตามได้ที่ – กินเมล็ดฝรั่ง ทำให้ไส้ติ่งอักเสบ ?

บทความ เรื่อง ไส้ติ่งอักเสบ อาการเริ่มต้น จะมีอาการ ปวดท้องข้างขวา แบบเฉียบพลันที่ไม่สามารถหายเองได้ หากปล่อยไว้ไม่รีบรักษาอาจเกิดภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้

สัญญาณเตือน ไส้ติ่งอักเสบ

 • ปวดท้องบริเวณรอบสะดือและย้ายมาบริเวณท้องน้อยทางด้านขวา
 • ท้องอืด
 • เริ่มมีอาการปวดท้องเพิ่มมากขึ้น
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • กดบริเวณที่ปวดแล้วเจ็บ
 • ท้องผูกหรือท้องเสีย
 • มีไข้ร่วมด้วยหลังจากการปวดท้อง

อาการปวดท้องที่เป็นสัญญาณเตือนของไส้ติ่งอักเสบมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ – ปวดท้องแบบไหนไส้ติ่งอักเสบ

นอกจากนี้ยังมีอาการปวดท้องในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สามารถบอกโรคอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่องร่างกายได้อีก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ปวดท้อง ตำแหน่งไหนบอกโรคอะไรบ้าง ?

ระยะของไส้ติ่งอักเสบ

 • ระยะที่ 1 เมื่อไส้ติ่งเริ่มเกิดการอุดตัน จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องบริเวณรอบสะดืออย่างเฉียบพลัน จุกแน่นท้อง และมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วย
 • ระยะที่ 2 ไส้ติ่งจะเริ่มบวม และทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวาในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วย
 • ระยะที่ 3 ระยะที่มีความเสี่ยงอันตรายมากที่สุด เนื่องจากมีโอกาสไส้ติ่งแตกทำให้เชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายในช่องท้อง หากไม่ได้รับการผ่าตัดเชื้อโรคอาจเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

บทความ เรื่อง ไส้ติ่งอักเสบ อาการเริ่มต้น จะมีอาการ ปวดท้องข้างขวา แบบเฉียบพลันที่ไม่สามารถหายเองได้ หากปล่อยไว้ไม่รีบรักษาอาจเกิดภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้

ภาวะแทรกซ้อน ไส้ติ่งอักเสบ

เมื่อผู้ป่วยมีอาการไส้ติ่งอักเสบและไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลให้เกิดภาวะไส้ติ่งแตก ทำให้เชื้อโรคบริเวณแผลกระจายและอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ดังนี้

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ เมื่อผู้ป่วยไส้ติ่งแตกทำให้เชื้อโรคอาจจะแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อจนทำให้เกิดการอักเสบบริเวณภายในช่องท้อง ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หายใจถี่มากขึ้น มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง

ฝีในช่องท้อง ในผู้ป่วยบางรายที่ไส้ติ่งแตกจะมีฝีที่เกิดขึ้นบริเวณในช่องท้อง ฝีในช่องท้องเกิดจากร่างกายพยายามต่อสู้กับเชื้อโรค เมื่อแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้ว จะดำเนินการต่อท่อระบายหนองฝีที่อยู่ในร่างกายออก

วิธีการรักษา

เมื่อผู้ป่วยมีอาการไส้ติ่งอักเสบแพทย์จะดำเนินการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีงานวิจัยว่าสามารถรักษาไส้ติ่งอักเสบที่มีการอักเสบยังไม่มากด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเลือกเฉพาะผู้ป่วยบางรายและมีโอกาสรักษาไม่สำเร็จรวมถึงมีโอกาสเกิดการอักเสบซ้ำได้ การผ่าตัดไส้ติ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. การผ่าตัดแบบส่องกล้อง เป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีแผลที่ขนาดเล็ก ผู้ป่วยใช้เวลาในการพักฟื้นน้อย วิธีการรักษาแบบส่องกล้องจะสามารถทำให้แพทย์มองเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนจากกล้องมากขึ้นทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด
 2. การผ่าตัดแบบเปิดแผล เป็นการรักษาโดยการเปิดแผลที่บริเวณท้องน้อยทางด้านขวาตรงตำแหน่งของไส้ติ่ง

ปัจจุบันมีงานวิจัยว่าสามารถรักษาไส้ติ่งอักเสบที่มีการอักเสบยังไม่มากด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเลือกเฉพาะผู้ป่วยบางรายและมีโอกาสรักษาไม่สำเร็จรวมถึงมีโอกาสเกิดการอักเสบซ้ำได้

ไส้ติ่งอักเสบ เป็นอาการ ปวดท้องข้างขวา อย่างเฉียบพลันที่ไม่สามารถรักษาให้หายเองได้ หากผู้ป่วยรู้อาการเบื้องต้นที่บ่งชี้ถึง ภาวะไส้ติ่งอักเสบ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคและดำเนินการรักษาได้อย่างท่วงทีเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจนถึงแก่ชีวิต

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อย่าลืมกดติดตามช่อง Rama Channel ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่ 

Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/

Youtube: https://www.youtube.com/RamachannelTV

Facebook : https://www.facebook.com/ramachannel

Line: https://page.line.me/ramathibodi

Tiktok: https://www.tiktok.com/@ramachanneltv

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่อง ปวดขมับ หรือท้ายทอย คือสัญญาณเตือน โรคไต ! จริงหรือไม่ ? ปวดศีรษะ บริเวณขมับหรือท้ายทอยอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตได้มาสังเกตอาการกันว่าแบบนี้จะเข้าข่ายหรือไม่แล้วเมื่อเป็น โรคไต อาการ จะเป็นอย่างไร ?
อาการปวดศีรษะที่ต้องเฝ้าระวัง หากมีอาการปวดบริเวณขมับหรือท้ายทอยอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตได้ มาสังเกตอาการกันว่าเมื่อปวดขมับหรือท้ายทอยแบบนี้จะเข้าข่ายเป็นโรคไตหรือไม่ !
บทความสุขภาพ
17-05-2024

11

หากเป็นตะคริวบ่อยร่วมถึงมีอาการอื่น เช่น ชา แสบร้อน พักแล้วไม่หาย คาดว่าเป็นตะคริวที่ไม่ปกติ ตะคริวอาจเป็นสัญญาณบอกโรคบางอย่าง ควรพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย
บทความสุขภาพ
16-05-2024

4

บทความ เรื่อง ปัญหา กลิ่นปาก เป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตนเอง และการเข้าสังคมได้ นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณบอกโรคที่ซ่อนอยู่ได้ด้วย
ปัญหากลิ่นปาก เป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตนเอง และการเข้าสังคมได้ นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณบอกโรคที่ซ่อนอยู่ได้ด้วย
บทความสุขภาพ
15-05-2024

6

บทความ เรื่อง ปวดเข่า งอเข่าไม่ได้ เข่าบวม อาการนี้เกิดจากความผิดปกติของน้ำในข้อเข่าจนทำให้อวัยวะภายในของข้อเข่าเกิดการอักเสบจนทำให้เกิด ภาวะเข่าบวมน้ำ ได้
ปวดเข่า งอเข่าไม่ได้ เข่าบวม อาการนี้เกิดจากความผิดปกติของน้ำในข้อเข่าจนทำให้อวัยวะภายในของข้อเข่าเกิดการอักเสบจนทำให้เกิด ภาวะเข่าบวมน้ำ ได้
บทความสุขภาพ
08-05-2024

7