อาการเสี่ยง ! นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
หน้าแรก
อาการเสี่ยง ! นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
อาการเสี่ยง ! นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

นิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป็นหนึ่งโรคที่พบบ่อยในประเทศไทยและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจากโรคนิ่วจะไม่แสดงอาการเบื้องต้นให้เห็น เมื่อปล่อยระยะเวลาไว้นานเกินไปจึงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะทำให้การทำงานของไตเสื่อมลงและอาจเกิดโรคไตระยะสุดท้ายจนถึงแก่ชีวิตได้

นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

นิ่วเป็นสารที่ออกมากับปัสสาวะโดยจะมีผลึกต่าง ๆ ที่กรองออกมา เมื่อเกิดสารเหล่านั้นมากเกินไปจะกลายเป็นผลึกและตกตะกอนออกมาเป็นก้อน หากก้อนเหล่านั้นมีขนาดเล็กมักจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะได้เองตามปกติ แต่เมื่อมีขนาดใหญ่มากขึ้นจะมีโอกาสไปเกาะหรือไปติดบริเวณทางเดินปัสสาวะได้

นิ่วทางเดินปัสสาวะ กับอาการปวดเป็น ๆ หาย ๆ

อาการเสี่ยง ! นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

 • เพศชายวัยทำงานที่อายุมากกว่า 40 ปี
 • ดื่มน้ำน้อยจนเกินไป
 • ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 • รับประทานอาหารบางอย่าง เช่น เครื่องในสัตว์ ชา อาหารเค็ม และอาหารที่มีออกซาเลต

อาการนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

อาการของโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับขนาดของนิ่ว โดยส่วนมากผู้ป่วยที่มีก้อนนิ่วขนาดเล็กมักจะไม่มีอาการแสดงแต่ในผู้ป่วยที่มีก้อนนิ่วขนาดใหญ่จะมีการอุดตันมากขึ้น ทำให้เกิดอาการ ดังนี้

 • ปวดบั้นเอวหรือหลัง
 • ปวดท้องน้อยด้านล่าง
 • ปัสสาวะลำบาก
 • ปัสสาวะเป็นเลือด ขุ่น หรือ ก้อนกรวดหลุดออกมา
 • มีไข้สูง หนาวสั่น

อาการเสี่ยง ! นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

วิธีการป้องกันนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ การดื่มน้ำมาก ๆ เกิน 2 ลิตรหรือ 2 ลิตรครึ่งต่อวัน น้ำจะมีส่วนช่วยให้ความเข้มข้นของปัสสาวะลดลงและลดสารที่ก่อให้เกิดนิ่วได้ดี
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูง เช่น ถั่ว ผักโขม หรือลูกเนียง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการค้นหาความเสี่ยงโรคต่าง ๆ เบื้องต้น หากพบอาการจะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที

อาการเสี่ยง ! นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

วิธีการรักษา นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

การรักษาจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์รวมไปถึงขนาดและตำแหน่งของก้อนนิ่วโดยสามารถรักษาด้วยวิธีดังนี้

 1. รักษาด้วยการให้ยา หากพบก้อนนิ่วมีขนาดเล็ก แพทย์จะใช้ยาเพื่อให้ก้อนนิ่วละลายและหลุดออกทางปัสสาวะ
 2. สลายนิ่ว เป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีก้อนนิ่วขนาด 2-3 เซนติเมตร โดยจะส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงไปกระแทกก้อนนิ่วจนเกิดการแตกตัวเป็นผงและหลุดออกมาพร้อมปัสสาวะ
 3. ผ่าตัด การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบก้อนนิ่วมีขนาดใหญ่ ซึ่งแพทย์จะส่องกล้องเข้าไปกรอก้อนนิ่ว เพื่อให้เกิดการแตกตัว

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตาแดง หรือ โรคตาแดง เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่บริเวณตาขาว เนื่องจากหลอดเลือดที่บริเวณเยื่อบุตาขาวเกิดการขยายตัวโดยจะเห็นเป็นสีแดง
ตาแดงหรือโรคตาแดง เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่บริเวณตาขาว เนื่องจากหลอดเลือดที่บริเวณเยื่อบุตาขาวเกิดการขยายตัวโดยจะเห็นเป็นสีแดง
บทความสุขภาพ
19-07-2024

64

เลือดกำเดา ส่วนมากจะไม่ใช่อาการร้ายแรง ห้ามเลือดสักพักเลือดก็หยุดไหลได้เอง แต่บางครั้งอาจเป็นอาการอันตรายที่บ่งบอกถึงโรคบางอย่างได้
เลือดกำเดา ส่วนมากจะไม่ใช่อาการร้ายแรง ห้ามเลือดสักพักเลือดก็หยุดไหลได้เอง แต่บางครั้งอาจเป็นอาการอันตรายที่บ่งบอกถึงโรคบางอย่างได้
บทความสุขภาพ
18-07-2024

0

โรคมะเร็งผิวหนัง อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย แต่ที่จริงแล้วใคร ๆ ก็มีสิทธิ์เป็นได้ เพราะปัจจัยเสี่ยงโรคนี้มีหลายอย่าง
โรคมะเร็งผิวหนัง อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย แต่ที่จริงแล้วใคร ๆ ก็มีสิทธิ์เป็นได้ เพราะปัจจัยเสี่ยงโรคนี้มีหลายอย่าง
บทความสุขภาพ
17-07-2024

1

บทความ เรื่อง เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
บทความสุขภาพ
16-07-2024

10