ขาดวิตามิน
หน้าแรก
ขาดวิตามินในเด็กอันตรายกว่าที่คิด เสี่ยงเดินไม่ได้
ขาดวิตามินในเด็กอันตรายกว่าที่คิด เสี่ยงเดินไม่ได้

การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่กำลังเสริมสร้างพัฒนาการ ทั้งในด้านร่างกายและสมอง การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างมาก มิเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตได้และนำไปสู่ความผิดปกติของร่างกาย

การขาดสารอาหารประเภทวิตามินในเด็ก

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตในร่างกายเด็ก อย่างวิตามินซีที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เลือดออกตามไรฟัน ที่จะพบบ่อยในผู้ที่ขาดวิตามินซี เป็นผลมาจากเนื้อเยื่อบริเวณหลอดเลือดมีความอ่อนแอ

โดยอาการของผู้ที่ขาดวิตามินซี ได้แก่ เลือดจาง มีรอยช้ำตามร่างกาย หากอาการรุนแรงมากอาจถึงขั้นเดินไม่ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากเลือดที่ออกบริเวณเนื้อเยื่อหุ้มเข่า ทำให้มีอาการปวดมากและส่งผลต่อการเดิน

สาเหตุของอาการขาดวิตามินมีหลายปัจจัยด้วยกัน

ได้แก่ การทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ หรือบางรายอาจมีโรคประจำตัว บางรายอาจได้รับยา ฯลฯ ที่ทำให้การดูดซึมวิตามินมีความผิดปกติ ส่งผลให้ร่างกายขาดวิตามินและเกิดอาการตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นรุนแรงได้ วิธีรักษาคือการให้ยาเพื่อเพิ่มวิตามินให้กับร่างกาย และการปรับพฤติกรรมการทานอาหาร โดยให้ทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

 

ข้อมูลจาก
รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ ““น้องนารา”เดินไม่ได้เพราะ“ขาดวิตามิน”จากการกินอาหาร : พบหมอรามา ช่วง CheckCase” ได้ที่นี่