รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

กิจกรรม

August 8, 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า อาหารสุขภาพ จากวัตถุดิบธรรมชาติ ลดการใช้อาหารแปรรูป...

August 2, 2018

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการสาธิต และชิมอาหารในงานมหัศจรรย์อาหารชะลอวัย วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 อาคารโภชนากา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการสาธิตและชิมอาหารในงานมหัศจรรย์อาหารชะลอวัย พบกับ สุกี้โรล ขนมอัญมณี...

July 20, 2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิต และชิมอาหารในงาน The Taste of Mom’s Cooking  (อาหารรสมือแม่)

พบกับ ยำปลาทู ไพลินกรอบมะพร้าวอ่อน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2...

July 20, 2018

กด = ต่อชีวิต

กด = ต่อชีวิต *948*111*100# โทรออก ชีวิตผู้ป่วยนับล้าน คอยน้ำใจจากท่าน บริจาค 100 บาท...

July 2, 2018

โครงการครรภ์คุณภาพแนวประยุกต์ Modified ANC หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม อาคาร 1 ชั้น 2

“ครรภ์คุณภาพ คนคุณภาพ” เพราคุณภาพชีวิตที่ดีของลูก เริ่มต้นตั้งแต่ในครรภ์...

July 1, 2018

Mini Stage ในงาน Healthcare 2018 “สายตาดีมีสุข” วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL เคลื่อนพลพลังสุขภาพรูปแบบ Mini Stage ในงาน Healthcare 2018...

June 27, 2018

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม...