กิจกรรม
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%8159
กิจกรรม
10-10-2016

0

07
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เปิดครัวสู้โรค พบกับ "เมนูบะหมี่ผักหมูแดโฮมเมด" โดย คุณชลลดา ดีอำไพ คุณปวีณา สร้อยรอด ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจสมัครฟรี
กิจกรรม
14-08-2016

0

06
ขอเชิญชวนนักศึกษาแพทย์และอาจารย์รามาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรม Dean's PARTIEs (Pursing Academic and Research Toward International Excellence) วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ Free registry!
กิจกรรม
14-08-2016

0

05
ขอเชิญเข้าร่วมงาน @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-13.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ พบกับกิจกรรมภายในงาน พบกับนักร้องเสียงนุ่ม “พลพล พลกองเส็ง”, แนะนำช่องทางการรับชมนิตยสาร
กิจกรรม
14-08-2016

0

04
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง อยากรู้จริงๆ... "Living Will" สำคัญอย่างไร? ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้า
กิจกรรม
14-08-2016

0

03
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบการเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างเป็นทางการ เรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร และ ผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบการเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างเป็นทางการ ณ โถงชั้น 9
กิจกรรม
14-08-2016

0

02
ประชุมวิชาการครั้งที่ 4 Ramathibodi Stem Cell Transplantation 2016 27 ปีปลูกถ่ายไขกระดูกโรงพยาบาลรามาธิบดี 8-9 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรถถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วัน
กิจกรรม
14-08-2016

0