Application RDU รู้เรื่องยา พบกันที่บูธคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในงาน Healthcare 2018

Application RDU รู้เรื่องยา เรียนรู้เรื่องยาไปกับเภสัชกรราธิบดี อ่านข้อมูลยาที่สะดวกและง่ายแสนง่าย
วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พบกันที่บูธคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในงาน Healthcare 2018

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #Healthcare2018