เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก

  • ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Dementia Friendly”
  • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ วัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว
  • สาธิตการทำอาหาร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี #วันพยาบาลแห่งชาติ

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ