สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 8

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ภายในงานพบกับ

1. บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการโดยผู้ชำนาญด้านต่อมลูกหมากโดยเฉพาะ
2. ตรวจร่างกายเบื้องต้น เช่น วัดความดัน ตรวจ BMI
3. การตรวจพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

  • วัดความแรงของปัสสาวะ
  • ตรวจเลือดสืบค้น หามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

4. อธิบายให้เข้าใจขั้นตอนในการสืบค้นและรักษา เช่น ให้เข้าใจวิธีการผ่าตัดตลอดจน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตธรรมดา (BPH) หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก (CA Prostate)
5. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชาย

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เพศชายอายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 250 คน
ลงทะเบียนได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 064-181-4975 คุณนงลักษณ์ แคล่วคล่อง

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี#มหาวิทยาลัยมหิดล #สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 8