สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL เคลื่อนพลพลังสุขภาพรูปแบบ Mini Stage ในงาน Healthcare 2018

สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL เคลื่อนพลพลังสุขภาพรูปแบบ Mini Stage
บูธกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในงาน Healthcare 2018 “สายตาดีมีสุข” วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พบสาระสุขภาพจาก 2 รายการดัง พบหมอรามา และ RAMA Square

วันที่ 28 มิถุนายน 61

เวลา 11.00-12.00 น.       รายการ Rama Square (ช่วงเปิดตู้เย็น) สาธิตเมนูอาหารบำรุงสายตา โดย ฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ นักวิชาการโภชนากการ ฝ่ายโภชนาการ

เวลา 14.00-15.00 น.       รายการ Rama Square (ช่วง Better To Know) ออกกำลังกายด้วยขวดน้ำ โดย ดวงกมล สายด้วง นักกิจกรรมดนตรีบำบัด

วันที่ 29 มิถุนายน 61

เวลา 11.00-12.00 น.       รายการพบหมอรามา ตอบปัญหาเรื่อง หู คอ จมูก

เวลา 14.00-15.00 น.       รายการ Rama Square (ช่วง Better To Know) กิจกรรมรักษ์โลก โดย งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 30 มิถุนายน 61

เวลา 11.00-12.00 น.       รายการ Rama Square (ช่วง Better To Know) การดูและและถนอมสายตา โดย อ.ศิริวรรณ วรรณศิริ อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เวลา 14.00-15.00 น.       รายการ Rama Square (ช่วง Daily Expert) แนะนำวิธีการใช้ยา โดย ภญ.นันทพร เล็กพิทยา หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 61

เวลา 11.00-12.00 น.       รายการพบหมอรามา ตอบปัญหาเรื่องสุขภาพตาและการบริจาคดวงตา โดย รศ. พญ.เกวลิน เลขานนท์ สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา

เวลา 13.00-14.00 น.       รายการพบหมอรามา ตอบปัญหาเรื่องไข้หวัดใหญ่ โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติกเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

เวลา 14.00-15.00 น.       รายการ Rama Square (ช่วง Better To Know) กิจกรรมโยคะบำบัด โดยวีรภัทร์ พวงเงิน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี

อย่าพลาด!! ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรม

  • กด Like Fan page Rama Channel
  • ร่วมตอบคำถามกับ Line Official Ramathibodi
  • เกมส์ Bingo สุขภาพ

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #ramachANNEL

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
ประกาศโรงพยาบาล