รามาธิบดีชวนวิ่งด้วยกัน เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

รามาธิบดีชวนเดิน-วิ่งรามาธิบดี 52 ปีด้วยกัน  เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานเดินวิ่งรามาธิบดี52ปี

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
รามาธิบดีชวนวิ่งด้วยกัน “งานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์