รับชมงานประกาศผลการตัดสิน ผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561”

ขอเชิญรับชมงานประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน
โครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
PMAC Prince Mahidol Award Conference 2019
ร่วมส่งแรงใจเชียร์ ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook: Rama Channel

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล