จำหน่ายเสื้อที่ระลึก งานวิ่งครอบครัว การกุศล 51 ปี ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3

วิ่งครอบครัว การกุศล 51 ปี ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี พบกันวันที่ 7 ตุลาคม 2561 จำหน่ายเสื้อที่ระลึกตัวละ 300 บาท
เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้!! ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ อาคาร1 ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-1315 ในวันทำการ เวลา 08.00-16.00 น.

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #วิ่งครอบครัว #ศัลยศาสตร์ #การกุศล51ปี

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
จำหน่ายเสื้อที่ระลึก งานวิ่งครอบครัว การกุศล 51 ปี ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี