ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จัดการเบาหวานเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญ ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ
จัดการเบาหวานเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำเดือนพฤษภาคม
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
สำรองที่นั่งได้ที่ คุณเกื้อกูล กาญจนลาภ 089-924-9946

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #โครงการจัดการเบาหวานเพื่อนช่วยเพื่อน

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
ประกาศโรงพยาบาล