ขอเชิญผู้รักสุขภาพ และผู้สนใจร่วมงาน “มหกรรมสุขภาพเฮลท์แคร์ 2018” รับฟรี!! ถุงผ้า Rama Channel

ขอเชิญผู้รักสุขภาพ และผู้สนใจร่วมงาน “มหกรรมสุขภาพเฮลท์แคร์ 2018” รับฟรี!! ถุงผ้า Rama Channel
28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล