ขอเชิญชวน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือผู้ดูแล ร่วมให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดิน

ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือผู้ดูแล ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินติดขัด ก้าวขาไม่ค่อยออก ร่วมให้ความเห็น เกี่ยวกับการพฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู และวิศวกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ศูนย์พัฒนา นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และวิศวกรรม ได้พัฒนา รองเท้าเลเซอร์ ให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด ก้าวขาไม่ออก ให้สามารถก้าวเดินได้ดีขึ้น ทรงตัวได้ดี ลดความเสี่ยงในการหกล้ม

หลังจากให้ผู้ป่วยสวมใส่ พบว่า ได้ผลดี ในเรื่องของการเดิน แต่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น สามารถตอบสนองปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนารูปแบบให้สามารถช่วยเหลือในเรื่องการเดิน หรือทรงตัวได้ดีขึ้น

อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ไม้เท้าเลเซอร์ พบว่า มีข้อจำกัดของระยะทางที่เดิน จากภาวะปวดกล้ามเนื้อหัวไหล่ แขน รวมถึงภาวะมือสั่น ต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นในการเดิน ทำให้เมื่อยล้าได้ง่าย

ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ป่วย จะช่วยนำไปพัฒนาปรังปรุงแก้ไขตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
ติดต่อร่วมแสดงความคิดเห็น โทร. 02-201-0375 คุณณภัสนันท์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ โทร. 061-726-5726 ทีมวิจัย

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
ขอเชิญชวน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือผู้ดูแล ร่วมให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดิน