รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Search Results for: โรคไข้เลือดออก

August 26, 2022 by RAMA Channel

รู้ทันสัญญาณเตือนอาการของโรคไข้เลือดออกพร้อมวิธีดูแลรักษา

โรคไข้เลือดออกนั้นมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อไวรัสเดงกี​ (dengue...

August 15, 2016 by RAMA Channel

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2)

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2)...

August 15, 2016 by RAMA Channel

รู้จักโรคไข้เลือดออก

รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก...

May 28, 2014 by RAMA Channel

พบหมอรามา:5ป.1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก I 28 พ.ค. 57

Rama Update – วันนี้พบกับข่าว 5 ป. 1 ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก...

September 29, 2022 by sillawat

รู้จักวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

รู้จักวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี แบ่งได้เป็น 4...

August 26, 2022 by RAMA Channel

มีวิธีรักษาและดูแลตัวเองเมื่อเป็นไข้เลือดออกอย่างไร ไม่ให้ช็อก!

ไข้เลือดออกนั้นจัดเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกิ...

June 17, 2021 by RAMA Channel

หน้าฝนแล้ว ระวังไข้เลือดออก

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

May 20, 2021 by RAMA Channel

จะหน้าฝนแล้ว…ระวังไข้เลือดออก ! | RAMA Channel

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด ฤดูฝนแบบนี้...