รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Search Results for: โรคไข้เลือดออก

August 15, 2016 by RAMA Channel

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2)

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2)...

August 15, 2016 by RAMA Channel

รู้จักโรคไข้เลือดออก

รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก...

May 28, 2014 by RAMA Channel

พบหมอรามา:5ป.1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก I 28 พ.ค. 57

Rama Update – วันนี้พบกับข่าว 5 ป. 1 ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก...

October 7, 2020 by RAMA Channel

พบหมอรามาฯ – เชื้อก่อโรคในปลาแซลมอนรมควัน, “โรคเพมฟิกอยด์” ไม่ใช่โรคติดต่อ 06/10/63 l RAMA CHANNEL

คุยข่าวเมาท์กับหมอ – จะทำอย่างไรหากเป็นโรคไข้เลือดออก –...

July 20, 2020 by RAMA Channel

รู้จักโรคร้ายที่มี “ยุง” เป็นพาหะนำโรค

โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค...

June 15, 2020 by RAMA Channel

“ไข้เลือดออก” โรคคุ้นเคยแต่ละเลยไม่ได้

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน...

June 15, 2020 by RAMA Channel

รู้ทัน ป้องกัน “ไข้เลือดออก” นักฆ่าในหน้าฝน

โรค ไข้เลือดออก เกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์...

June 20, 2019 by RAMA Channel

Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019 : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 20 มิ.ย. 62

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 1) Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019...