แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เศร้าใจกับชีวิต อยากฆ่าตัวตาย คาดว่าตนเองมีอาการเสี่ยง เป็น 'โรคซึมเศร้า' ร่วมทำแบบทดสอบภาวะโรคซึมเศร้ากับรามาแชนแนล
แบบสอบถาม
12-12-2023

9

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หากไขมันในเลือดสูง จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไหม สามารถวัดได้จากแบบประเมินนี้
แบบสอบถาม
12-12-2023

2

แบบสอบถามโรคไต ติดกินเค็ม รสจัด พฤติกรรมแบบนี้ เช็กด่วนกับแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากการทานอาหาร
แบบสอบถาม
11-12-2023

3

แบบประเมินโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากมีอาการ วอกแวก ทำงานผิดพลาดบ่อย อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากเข้าข่ายควรพบแพทย์
แบบสอบถาม
11-12-2023

2

เก็บตัว ก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ลูกรักเข้าข่ายเด็กติดเกมหรือไม่ มาเช็กแบบประเมินเด็กติดเกมกับรามาแชนแนล
แบบสอบถาม
11-12-2023

2