สิทธิและสวัสดิการสำหรับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

รายละเอียดสิทธิและสวัสดิการสำหรับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

1. สิทธิด้านการรักษาพยาบาล (สมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนลดเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  ตามระเบียบคณะฯ พ.ศ.2555)

  • ส่วนลด 20 % ของส่วนเกินสิทธิ สำหรับค่าห้องพัก   (ต้องมีสิทธินำก่อน ได้แก่ สิทธิข้าราชการ  ,สิทธิรัฐวิสาหกิจ  ,สิทธิประกันสังคม)

  • ส่วนลด 10 % ของส่วนเกินสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ   (ต้องมีสิทธินำก่อน ได้แก่ สิทธิข้าราชการ  ,สิทธิรัฐวิสาหกิจ  ,สิทธิประกันสังคม

               ติดต่อเพื่อขอนัดตรวจ/ทำเวชระเบียนใหม่ที่รามาธิบดี ได้ที่  

               1.1 หน่วยประสานด้านการรักษาพยาบาล(Nurse Coordinator) 

โทรศัพท์ในเวลาราชการ: 02-200-3772-3, 091-774-5596 (PCTภายใน 48853) ทั่วไป

นอกเวลาราชการและวันหยุด: Fax : 02-200-3773, E-mail: rama.nurse.co.@gmail.com 

*หมายเหตุ : ส่วนเกินสิทธิ หมายถึงส่วนที่เกินจากสิทธิเบิกได้จากสิทธิพื้นฐานของตน กรณีไม่ใช้สิทธิพื้นฐานถือว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นส่วนเกินสิทธิพื้นฐานทั้งหมด

ที่ตั้ง : ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (สำนักงานอยู่หน้าบันไดเลื่อน)

               1.2 คลินิกดาวเหลือง  

โทรศัพท์ 02-201-1160  (สำหรับนอกเวลาราชการ หลังจาก 16.30 น.)

               1.3 หน่วยสวัสดิการสุขภาพรามาธิบดี

โทรศัพท์ 02-200-3835/4031 หรือ 48951 (ภายในคณะฯ 61016)
พร้อมทั้งแจ้งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีหลังจากรับบริการเป็นผู้ป่วยในแล้วได้ที่โทรศัพท์ 02-201-1206 เพื่อทางสมาคมฯจะจัดส่งตัวแทนไปเยี่ยม 

               1.4 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

โทรศัพท์ 02-201-1206   โทรสาร 02-201-1158

2.ด้านสวัสดิการ

  • แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีในโอกาสต่างๆ
  • เยี่ยมไข้ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
  • ร่วมบริจาคหรือให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวและช่วยเหลือเมื่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีถึงแก่กรรม