เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 - 13.00 น.

 
ประกาศหน่วย refer ย้ายสำนักงาน

ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปยัง ห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 และพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็น...

 
ไวรัสอีโบลา (EBOLA)

หากท่านมีอาการไข้และได้ไปยังประเทศต่อไปนี้ ภายใน 21 วัน ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1422

 

ขอแจ้งงดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและการผ่าตัด elective case ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557...

 
แจ้งการให้บริการจุดเจาะเลือด

การให้บริการจุดเจาะเลือดที่อาคาร 4 ชั้น 1 (โถงห้องยา) 

 

เนื่องจากห้องยาฉุกเฉินจะดำเนินการย้ายจากอาคาร 1 ชั้น 1 ไปยังอาคารฉุกเฉินบริเวณห้องล้างพิษ ในวันอาทิตย์...

 
งานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 34

วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ขั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้...

 
เปิดครัวสู้โรค 2 เมนูควันหลงลอยกระทง

ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. กิจกรรมประกอบอาหาร ในครัวปฏิบัติการ ของฝ่ายโภชนาการ...

 
ขอเชิญผู้สนใจรับบริการทางทันตกรรมฟรี

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในที่ 21 ต.ค. 57 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 
รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

"โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพื้นที่ห้ามสูบ และปลอดควันบุหรี่ 100%"