สรงน้ำ..สงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2558  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 
รพ.รามาธิบดี จะทำการปรับปรุงต่อเติมที่อาคารศูนย์อุบัติเหตุฯ

ในวันที่ 11 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2558 ซึ่งระหว่างนี้ อาจมีการก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน จึงขออภัย...

 
โครงการ Hand Cleaning….Moving Together  ปี 6 - 7

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น.

 
“สูงวัย สมองฉับไว หัวใจแข็งแรง”

วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

...
 
ขอแจ้งปิดบริการภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ในระหว่างวันที่ 11-15, 29 -30 เมษายน 2558 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  

 
ขอแจ้งงดให้บริการศูนย์สลายนิ่ว

ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558

 
ขยายวันที่รับผลงานบทความ JCMS2015 ภาคประชาชน

สามารถส่งผลงานถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

 

วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น. 

 
แจ้งปิดท่อน้ำ ณ ห้องผ่าตัดตา ห้องผ่าตัดศัลยกรรม ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 24.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. 

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม

ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น...