ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้...

 
ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

ระหว่างวันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2558 (ยกเว้น วันที่ 10 และ13 พฤษภาคม 2558) ณ จุดบริการวัคซีน โถงเฉล...

 
ปิดพื้นที่เพื่อปรับพื้นทางเดิน

ทำการปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน ชั้น 1 อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาหารสาธิต พิชิตโรค

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2

 
สรงน้ำ..สงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2558  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 
รพ.รามาธิบดี จะทำการปรับปรุงต่อเติมที่อาคารศูนย์อุบัติเหตุฯ

ในวันที่ 11 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2558 ซึ่งระหว่างนี้ อาจมีการก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน จึงขออภัย...

 
โครงการ Hand Cleaning….Moving Together  ปี 6 - 7

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น.

 
“สูงวัย สมองฉับไว หัวใจแข็งแรง”

วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

...
 
ขอแจ้งปิดบริการภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ในระหว่างวันที่ 11-15, 29 -30 เมษายน 2558 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  

 
ขอแจ้งงดให้บริการศูนย์สลายนิ่ว

ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558