You are here

 

ขอแจ้งงดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและการผ่าตัด elective case ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557...

 
แจ้งการให้บริการจุดเจาะเลือด

การให้บริการจุดเจาะเลือดที่อาคาร 4 ชั้น 1 (โถงห้องยา) 

 

เนื่องจากห้องยาฉุกเฉินจะดำเนินการย้ายจากอาคาร 1 ชั้น 1 ไปยังอาคารฉุกเฉินบริเวณห้องล้างพิษ ในวันอาทิตย์...

 
งานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 34

วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ขั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้...

 
เปิดครัวสู้โรค 2 เมนูควันหลงลอยกระทง

ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. กิจกรรมประกอบอาหาร ในครัวปฏิบัติการ ของฝ่ายโภชนาการ...

 
ขอเชิญผู้สนใจรับบริการทางทันตกรรมฟรี

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในที่ 21 ต.ค. 57 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 
รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

"โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพื้นที่ห้ามสูบ และปลอดควันบุหรี่ 100%"

 
แจ้งเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเด็ก 3 (8NE)

ขณะนี้ได้ทำการย้ายกลับมาเพื่อให้บริการ อาคาร 1 ชั้น 8 ตามเดิมเรียบร้อยแล้ว

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0