ขอเชิญตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี!!ที่งาน มติชน Healthcare 2015

วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

 
ขอเชิญตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี!!ที่งาน มติชน Healthcare 2015

วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมอบรม "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้...

 
แจ้งปิดให้บริการคลินิกพิเศษสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558, วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันห...

 
แจ้งงดให้บริการ OPD จิตเวชศาสตร์ และสำนักงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้มีการจัดอบรมสัมมนาวิชาการแก่บุคลากรและหน้...

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน เข่าดี มีสุข ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558  เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติก...

 
การเข้าเยี่ยมสำรวจ HA Surveillance Survey

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 
เปิดครัว สู้โรค 2 "มังสวิรัติเพิ่มพลัง"

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ฉีดพียูโฟม (ฉนวนกันความร้อน)

ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2558 หน่วยตรวจนรีเวช(เดิม) อาคาร 1 ชั้น 1

 
ปรับปรุงอาคาร 1 ทางเดินภายในอาคาร

ในระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2558