ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตกรุ๊ป 0 และกรุ๊ป A ขาดแคลน

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตกรุ๊ป 0 และกรุ๊ป A ขาดแคลน