หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์