0
19
0
0
0
แนะนำวิธีการใช้ 2% Chlorhexidine in alcohol
29-03-2024
29-03-2024
- อ.นพ.จักร์พันธ์ จิรสิริธรรม
น.ส. ทวีพร พรหมมา

ชื่อผู้เผยแพร่
น.ส. ทวีพร พรหมมา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ - 29-03-2024
แสดงความคิดเห็น