41
6,610
10
2
6
เรื่องเล่าเร้าพลัง_56 ปีส่เูส้นทางชีวิตและการทำงานด้วย ความยืดหยุ่น+ประสบการณ์ ?
29-05-2024
29-05-2024
- คุณโสภาพรรณ พวงบุญมี
น.ส. อรญา รื่นพิทักษ์
รายการ PDF (Preview)
1.) เรื่องเล่าเร้าพลัง_56 ปีส่เูส้นทางชีวิตและการทำงานด้วย ความยืดหยุ่น+ประสบการณ์ ?
รายการไฟล์แนบ
ชื่อผู้เผยแพร่
น.ส. อรญา รื่นพิทักษ์
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2 - 29-05-2024
แท็คยอดนิยม
แสดงความคิดเห็น

Michael Goughนาย วัทธิกร กิตติภัคธนกุล

เล่าเรื่องได้เข้าใจง่าย อ่านแล้วคิดตาม แล้วเห็นภาพ เป็นการนำประสบการณ์ที่พบเจอในการการทำงาน มาสู่การแก้ไขงานให้ง่ายขึ้น ลดภาระงาน และงานออกมามีคุณภาพ ขอบคุณเรื่องเล่าดีๆ ที่มาแชร์นะครับ

เป็นเรื่องเล่าที่ต้องเล่าต่อประสบการณ์ดีๆที่เราทุกคนควรเก็บเกี่ยวแล้วนำมาทำให้เกิดคุณค่าในตัวเอง

ขอบคุณนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์อาศัยความยืดหยุ่นดีๆให้ฟัง ได้เห็นมุมมองความคิด การรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีในแบบของท่าน เป็นอีกหนึ่งกำลังใจและแรงผลักดันที่ดีมากเลยค่ะ

Michael Goughน.ส. ฉันทนา เสมือนโพธิ์ศรี

เป็นเรื่องเล่าที่ดี เล่าจากประสบการณ์ดีๆ สามารถนำมาปรับการทำงานของตนเองได้ และเห็นคุณค่าของตัวเอง

Michael Goughน.ส. ณัฏฐ์พิชญา ศรีตพงษ์

เป็นข้อความที่ดีมาก สามารถเป็นแรงผลักดันและมีมุมมองในการทำงานที่ดี เป็นแบบอย่างได้ให้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อการทำงานและเป็นแนวทางเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ที่รู้สึกยากลำบาก

ดีมากๆค่ะ

เล่าเรื่องได้กระชับเข้าใจง่ายมองภาพตามได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วทำให้มีกำลังใจและแรงผลักดันในการใช้ชีวิตที่ดีมากเลยค่ะ มีมุมมองความคิดดี มีการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี

ขอบคุณที่สะท้อนประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าเร้าพลัง (กิจกรรมที่ยังคงมีคุณค่าเสมอ)

ได้รับความรู้และแนวทางมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานมากค่ะ

Michael Goughนาง ศรัณย์ สารชวนะกิจ

จริงค่ะ บางอย่างต้องยืดหยุ่น ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันค่ะ