28
6,050
11
15
0
สื่อน่าสนใจ ปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย Motion graphic
10-06-2024
10-06-2024
- งานการศึกษาต่อเนื่อง
น.ส. ฐิติชญาณ์ ดำริห์

รายการ PDF (Preview)
1.) สื่อน่าสนใจ ปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย Motion graphic
รายการไฟล์แนบ
ชื่อผู้เผยแพร่
น.ส. ฐิติชญาณ์ ดำริห์
งานการศึกษาต่อเนื่อง - 10-06-2024
แท็คยอดนิยม
แสดงความคิดเห็น

มีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาต่อยอดการทำสไลด์นำเสนองาน ให้เป็นแบบ Motion Graphic มีภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ เพื่อทำให้คอนเทนต์ที่ต้องสารสื่อสารมีความน่าสนใจ สร้างภาพจำและดึงดูด มีความกระชับ ทั้งนี้จำนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

Michael Goughนาย วัทธิกร กิตติภัคธนกุล

ดีมากเลยครับ ทำให้สื่อดูแล้วน่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้

Michael Goughน.ส. ปัญฑ์ชนิต ศุภสินธนสมบัติ

มีประโยชน์มากค่ะ เป็นการพัฒนาการทำสไลด์ ให้น่าสนใจขึ้นมากค่ะ

Michael Goughน.ส. วิมลรัตน์ ชูรักษา

เป็น KM ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นไเสนอผลงานแบ่งปันเทคนิคต่อผู้อื่นได้ดีเยี่ยมค่ะ

ถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากค่ะ เมื่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทำให้มีเกิดการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาและนำไปใช้ในงานประจำและในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ชอบการนำเสนอในรูปแบบของ Motion Graphic มากค่ะ น่าสนใจ มีความตื่นตา ตื่นใจ มากกว่าการนำเสนอในรูปแบบของพรรณาโดยการอ่าน

มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาการพรีเซนต์งานที่มีประสิทธิภาพมาขึ้นค่ะ ได้เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของการนำเสนองานให้ดูมั่นใจและน่าเชื่อถือใมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ

Michael Goughน.ส. สุกัญญา พงษ์เพชร

ชอบการนำเสนอแบบนี้มากคะ เข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อ มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทำให้การนำเสนอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และบทความที่อาจารย์นำเสนอสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในยุคสมัยนี้เลยค่ะ

ทำสื่อได้น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย นำไปปรับใช้กับงานตัวเองได้ค่ะ

Michael Goughน.ส. เนตรนภา รักสวัสดิ์

.

น่าสนใจ Good job