2
51
1
0
0
เรื่องเล่าเร้าพลัง_หรือคงเป็นบุญสัมพันธ์
21-11-2023
21-11-2023
- นางสาวอุษาวดี ไชยเเก้ว
นาง บุษกร ทรัพย์อำนวยโชค
รายการ PDF (Preview)
1.) เรื่องเล่าเร้าพลัง_หรือคงเป็นบุญสัมพันธ์
รายการไฟล์แนบ
ชื่อผู้เผยแพร่
นาง บุษกร ทรัพย์อำนวยโชค
งานการพยาบาลผู้ป่วยในระบบพิเศษ 1 - 21-11-2023
แท็คยอดนิยม
แสดงความคิดเห็น

Michael Goughนาง ธันยารัตน์ ฤทธิ์วิชัย

อ่านแล้วคิดภาพตามมองเห็นภาพเลย ดีใจและมีความสุขที่ได้อ่านเรื่องราว เห็นถึงความผูกพันธ์ของน้องคนไข้และผู้ดูแลรักษาที่มีต่อกัน มันเป็นความสุขที่หาได้ยากนะในสังคมปัจจุบันนี้ ขอบคุณที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้ได้รู้ได้ฟังนะคะ