1
19
0
0
0
การระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนานส่งผลต่อระบาดวิทยาโรคติดต่ออื่นๆ
02-04-2024
02-04-2024
- ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์
ภญ. อังคณา เจริญยิ่งวัฒนา
การเชื่อมโยงระหว่างโควิด-19 และการระบาดของโรคทางเดินหายใจอื่นสามารถอธิบายได้ผ่านแนวคิดใหม่ๆ อย่างเช่น "หนี้ภูมิคุ้มกัน" (immunity debt) และ "การขโมยภูมิคุ้มกัน" (immunity theft)

"หนี้ภูมิคุ้มกัน" หมายถึง ภาวะที่ร่างกายขาดการสัมผัสกับเชื้อโรคทั่วไป อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายเกิดช่องโหว่ (immunity gap) โดยเฉพาะในเด็ก อ่อนแอลง และมีความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อต้องเผชิญเชื้อโรคหลังการยกเลิกมาตรการเหล่านั้น
การระบาดของโรคติดเชื้อในปอดในเด็กทั่วโลก ในช่วงปลายปี 2566 หลังยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 อาจเกี่ยวข้องกับ "หนี้ภูมิคุ้มกัน" เช่นกันแต่ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม สาเหตุอาจเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด เช่น ไวรัส RSV ที่ระบาดในสหรัฐฯ และออสเตรเลีย รวมถึง mycoplasma pneumoniae ในจีน หลายฝ่ายเชื่อว่ามาตรการล็อกดาวน์นานกว่า 2 ปี ทำให้ภูมิคุ้มกันเด็กอ่อนแอ จึงเกิดการระบาดหนักเมื่อเปิดเมือง แต่ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน อ่านรายละเอียดจาก https://bit.ly/CMG-debt
 
ในขณะที่ "การขโมยภูมิคุ้มกัน" ให้ความหมายในเชิงที่ว่า การติดเชื้อ SARS-CoV-2 อาจบั่นทอนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกัน และทำให้ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อเชื้อโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากไวรัส ไม่ใช่ผลจากการเว้นระยะห่างทางสังคม
From “Immunity Debt” to “Immunity Theft”— How COVID-19 Might Be Tied to Recent Respiratory Disease Surge. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2814028
ชื่อผู้เผยแพร่
ภญ. อังคณา เจริญยิ่งวัฒนา
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ - 02-04-2024
แท็คยอดนิยม
แสดงความคิดเห็น