การใส่ขดลวดตาข่าย

 

 

การใส่ Stent  เป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดตีบโดยวิธีการทางรังสี    โดยใช้เครื่องมือพิเศษคือ  Stent  (ขดลวดตาข่าย) ไปค้ำยันผนังหลอดเลือดบริเวณที่ตีบเพื่อเป็นการขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหล ผ่านได้สะดวกขึ้น   และหลอดเลือดไม่กลับมาตีบใหม่ซึ่งเป็นการรักษาอย่างถาวร