การถ่างขยายเส้นเลือด

 

การถ่างขยายเส้นเลือดโดยใช้ Balloon (Balloon Angioplasty) เป็นการรักษาโรคหลอดเลือดตีบ   โดยใช้ตัวถ่างขยายที่มีลักษณะคล้ายลูกโป่งขนาดเล็กใส่เข้าไปในเส้นเลือด บริเวณที่ตีบตัน  เช่น   เส้นเลือดที่แขน   ขา   ไต    หรือที่ต่างๆ ในร่างกาย    ตัวลูกโป่งนี้จะดันผนังหลอดเลือดบริเวณที่ตีบตัน    เพื่อให้ขยายตัวและเลือดไหลผ่านได้สะดวกขึ้น