การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด

 

 

การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด  (Angiography หรือ Venography)  คือการเอกซเรย์ดูเส้นเลือดแดงหรือดำว่ามีความผิดปกติในบริเวณใด โดยใช้สายสวนใส่เข้าไปในเส้นเลือด  และใช้สารทึบรังสีฉีดเข้าไปในเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดงเพื่อให้เห็นภาพ เส้นเลือดได้ชัดเจนขึ้น