ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

เรื่อง "โรคกลัวสังคม" ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 21 (อาคาร 3 เดิม) ชั้น 7

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

โดยจะรับประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น ประจำปี 2561

 

ในรายการข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

 

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ พบหมอรามา วันที่ 29 มี.ค.61

 

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์

 

ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสยามมงกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี

 

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์