ความรู้สำหรับประชาชน

 


 

          เราต้องการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง และทันสมัยในการช่วยปัญหาสุขภาพง่ายๆในชีวิตประจำวันให้แก่สาธารณชน อย่างไรก็ตามควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เมื่อปัญหาที่กำลังประสบมีมากกว่าความรู้จากสื่อนี้จะช่วยได้
             บทความนี้ได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (we also have some English pages ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ การนำบทความไปใช้เป็นประโยชน์ ควรมีการขออนุญาต ผู้จัดทำ ก่อน

จิตเวชทั่วไป

เรื่อง

ผู้เรียบเรียง

เรื่อง

ผู้เรียบเรียง

ความเครียด คุณจิรนุช จิตราทร ทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุข คุณจิรา เติมจิตรอารีย์
เชาวน์ปัญญาคืออะไร ผศ.นพ.เสปญ อุ่นอนงค์ มันสมองของวิเศษในตัวของท่าน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ทำอย่างไรถึงจะตั้งใจทำงานไปจนสำเร็จ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ วิธีบังคับตัวเองให้ทำงานสำเร็จ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
พัฒนาการทางจิตใจ ศ.เกียรติคุณ พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ สุขภาพจิต คุณจิรา เติมจิตรอารีย์
นอนไม่หลับทำไงดี   เมื่อคุณนอนไม่หลับ  
เรื่องของเมียน้อย...น้อย ศ.เกียรติคุณ พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ เลือกคู่ดูอย่างไร?  
สาเหตุการเป็นภรรยาน้อย ศ.เกียรติคุณ พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ สภาพจิตใจของวัยผู้ใหญ่ ผศ.พญ.ศรีประภา ชัยสินธพ
สภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ผศ.พญ.ศรีประภา ชัยสินธพ อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุ ผศ.นพ.เสปญ อุ่นอนงค์
ฆ่าตัวตาย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
อยู่อย่างสร้างสรรค์ ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
พิษสุราเรื้อรัง   ฝึกหัดผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกาย คุณอัญชลี จุมพฎจามีกร
โรคจิตเภท   ยาเสพติด ผศ.พญ.ศรีประภา ชัยสินธพ
โรคจิตและโรคจิตเภท (ฉบับละเอียด) ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล โรคซึมเศร้า  
โรคแพนิค อ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ โรคย้ำคิดย้ำทำ  
โรคหอบจากอารมณ์ (Hyperventilation Syndrome) อ.พญ.ธนิตา หิรัญเทพ    
       

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เรื่อง

ผู้เรียบเรียง

เรื่อง

ผู้เรียบเรียง

12 วิธี ช่วยจัดการเด็กสมาธิสั้น สำหรับพ่อแม่ รศ.นพ.ปราโมทย์ สุขนิชย์ ผลข้างเคียงของยารักษาโรคสมาธิสั้น อ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
เคล็ด 50 อย่างในการช่วยเด็กสมาธิสั้นในห้องเรียน รศ.นพ.ปราโมทย์ สุขนิชย์ ความฉลาดหลากหลาย อ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
คุณเป็นพ่อแม่ประเภทใด คุณอัญชลี จุมพฎจามีกร การพูดปดและลักขโมย รศ.นพ.ปราโมทย์ สุขนิชย์
จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก ศ.เกียรติคุณ พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ช่วยหัดนิสัยเด็ก  
เชาวน์ปัญญาคืออะไร ผศ.นพ.เสปญ อุ่นอนงค์ เด็กกับรายการโทรทัศน์ที่รุนแรง  
เด็กติดยาเสพติด คุณอัญชลี จุมพฎจามีกร ปฎิบัติอย่างไรไม่ให้พี่น้องอิจฉากัน ศ.เกียรติคุณ พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
ปัญหาเด็ก ๆ แค่เรื่องเล็ก ๆ จริงหรือ ?   พ่อแม่รังแกฉัน อ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
เมื่อไรที่ควรพาเด็กมาปรึกษาจิตแพทย์เด็ก   เมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน อ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
โรค LD ผศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์ และคณะฯ โรคสมาธิสั้น อ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
วัยอนุบาล คุณอัญชลี จุมพฎจามีกร สภาพจิตใจของเด็ก ผศ.พญ.ศรีประภา ชัยสินธพ
สภาพจิตใจของวัยรุ่น ผศ.พญ.ศรีประภา ชัยสินธพ หลักการรักษาทางจิตเวชเด็ก