You are here

คลินิกความจำ (Memory Clinic)

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia)

ภาวะสมองเสื่อม คือ ชื่อกลุ่มอาการที่มีการทำงานของสมองในด้านความจำ ความคิด การใช้เหตุผล การใช้ภาษา และการรับรู้สิ่งแวดล้อม ผิดปกติไป ทำให้เกิดปัญหาทางความคิด การตัดสินใจ พฤติกรรม และ อารมณ์ผิดปกติไป มีผลต่อการใช้ชีวิต หรือการทำกิจวัตรประจำวัน จนในที่สุดผู้ป่วยหลายคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

สาเหตุของโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อย

1. โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากความเสื่อมของสมองโดยตรง  หรือ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s  disease)

เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โดยช่วงแรกผู้ป่วยจะมีสมองฝ่อลงโดยเฉพาะสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ  หลังจากนั้นสมองส่วนอื่น ๆ จะมีการฝ่อตามมาจนมีผลต่อความคิด การตัดสินใจ การพูดสื่อสาร ตลอดจนมีปัญหาพฤติกรรมตามมาได้ เนื่องจากการดำเนินของโรคนี้ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปจนมีอาการมากขึ้นเรื่อย ๆ การตรวจพบโรคนี้ตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้มีโอกาสชะลอความรุนแรงของโรค ให้เกิดช้าลงได้

2. โรคสมองเสื่อมจากเส้นเลือดในสมองผิดปกติ (vascular neurocognitive disorder)

ยิ่งอายุมากขึ้น   ผู้สูงอายุก็ยิ่งมีโรคประจำตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน   ไขมันในเลือดสูง  ความดันสูง   ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เส้นเลือดเล็ก ๆ ในสมองแตก  หรือตีบตันได้  มีผลต่อเนื้อสมองส่วนนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ  ทำให้สมองส่วนความคิด  ความจำ  การรับรู้เสียไปด้วยได้
 
นอกจากสาเหตุการเกิดโรคสมองเสื่อม 2 ชนิดข้างต้นนี้แล้ว   โรคสมองเสื่อมยังเกิดจากสาเหตุที่สามารถรักษาได้ ดังนั้นเมื่อสังเกตว่าตนเอง หรือผู้ใกล้ชิดมีปัญหาเรื่องความจำ  การพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยจึงมีความสำคัญมากเพื่อหาสาเหตุ  และถ้าเป็นสาเหตุที่สามารถรักษาได้  การแก้ไขที่ทันท่วงทีจะทำให้อาการโรคสมองเสื่อมดีขึ้นได้

การบริการ

คลินิกความจำโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดบริการเพื่อให้คำปรึกษาและ รักษาอาการเกี่ยวกับความจำและการทำงานของสมองทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
สนใจเข้ารับคำปรึกษา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่: หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-201-1235 (กรุณาติดต่อในเวลา 13.00-15.00น.)

แพทย์ผู้ดูแล

1. รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
2. ผศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร
3. อ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299