พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

วิธีขอรับบริการและวิธีติดต่อ

Error message

 • Notice: Undefined offset: 3 in menu_tree_check_access() (line 1508 of /home/poisoncenter/web/poisoncenter.mahidol.ac.th/public_html/80/includes/menu.inc).
 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in menu_tree_check_access() (line 1508 of /home/poisoncenter/web/poisoncenter.mahidol.ac.th/public_html/80/includes/menu.inc).

 

วิธีการขอรับบริการ
 1. ทางโทรศัพท์ หรือโทรสารในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะเป็นพิษเฉียบพลัน
  • แจ้งชื่อ หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ทำงาน สถานที่ติดต่อของผู้ขอข้อมูล
  • แจ้งรายละเอียดอาการ อาการแสดงของผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมี ยา สัตว์หรือพืชที่คาดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดพิษ การปฐมพยาบาลที่ได้ให้ไปแล้ว
 2. ทางจดหมาย โทรสาร โทรศัพท์ internet หรือขอรับบริการด้วยตนเอง ณ ที่ทำการศูนย์ฯ
  • แจ้งชื่อ หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ทำงาน สถานที่ติดต่อของผู้ขอข้อมูล
  • แจ้งรายละเอียดของสารเคมี หรือฐานข้อมูลที่ต้องการและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้   บริการจะเป็นรูปของการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ตามรายละเอียดที่ขอมา
 3. การส่งต่อผู้ป่วยหนักเนื่องจากสารพิษ หรือยา ให้ติดต่อกับศูนย์ฯ โดยตรง
 4. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ติดต่อสอบถามรายละเอียด วิธีการเก็บตัวอย่าง และราคาค่าตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์ฯ
วิธีติดต่อ
 • โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่........
  • ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • สายด่วน : 1367
 • Line ID: poisrequest
 • โทรสาร: 0-2-201-1084-6 กด1
 • Email :  poisrequest@hotmail.com
 • URL :    PoisonCenter.mahidol.ac.th