พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
COMMON POISONING
Ramathibodi Poison Center  

You are here

แผนภูมิที่1. แสดงการแยกชนิดของงูพิษภายหลังที่ถูกกัดและการรักษา

 

งูพิษ

แผนภูมิที่1. แสดงการแยกชนิดของงูพิษภายหลังที่ถูกกัดและการรักษา