รูปที่2. Discoid bleeding ภายหลังถูกงูกะปะกัด

 

งูพิษ

รูปที่2. Discoid bleeding ภายหลังถูกงูกะปะกัด