ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือนกันยายน

Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology : ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13:00-15:00 น.

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล