การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ  Interesting Cases: Patient with visual loss , Patient with acute encephalopathy 

 

กิจกรรม Toxicology in the news ประจำเดือนมีนาคม 2567

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

 Interesting Cases:

1. Patient with visual loss

2. Patient with acute encephalopathy 

โดย อาจารย์นายแพทย์ปุณณพัฒน์  ดาราสว่าง

นายแพทย์ชำนาญการ สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา กลุ่มงานอายุกรรม

ศูนย์การแพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์

อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล  สัตย์ซื่อ

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

และ นายแพทย์ธนภัทร์ แก่นภูเขียว

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศูนย์พิษวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

อาจารย์นายแพทย์ปุณณพัฒน์  ดาราสว่าง (คลิก)

อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล  สัตย์ซื่อ  (คลิก)