You are here

 
ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดี (กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "พินัยกรรมชีวิต"

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี

 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน"

ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ประกาศ ปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

3 สายพันธุ์ A/H1N1, A/H3N2, B Victoria เนื่องด้วยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้วัคซีนหมดก่อนเวลาที่กำหนด

 
ป้องกันเยาวชนจาก ควันบุหรี่มือสองในรถยนต์

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

ชมนิทรรศการความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ ร่วมตอบคำถามพร้อมรับรางวัล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2562 (ภาคประชาชน)

สอบถามรายละเอียดการฉีดวัคซีน โทร. 0-2201-2521 สอบถามข้อมูลเรื่องการแพ้ยา โทร. 0-2201-1270

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สัดส่วนของโต๊ะทำงานกับการจัดวางของบนโต๊ะทำงาน

 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "การดูแลผสมผสานในผู้ป่วยประคับประคอง"

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญน้อง ๆ และผู้ปกครองที่สนใจ ร่วมกิจกรรม "เด็กยุคใหม่ เล่นปลอดภัย รู้ทันสื่อ"

วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages