You are here

 
เชิญชวนร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย Surgical Grade N95 ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู้ COVID-19

ท่านที่สนใจบริจาคหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถติดต่อได้ที่ งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอให้ผู้บริจาคโลหิต เลื่อนการบริจาคโลหิตไป 28 วัน

ในกรณีที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

จุลสารอาชีวอนามัย, ประจำเดือน, มีนาคม, พ.ศ. 2563

 
คณะฯ ได้จำกัดทางเข้าออกบางจุด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการกรุณาคัดกรองโรคที่จุดคัดกรอง เพื่อรับสติกเกอร์ก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร

 
@Rama ฉบับที่ 35 วิธีป้องกันโรค COVID-19
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากเราจะต้องรับมือกับ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นตัวปัญหาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากแล้ว ยังเจอกับปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกเรียกว่า โรค COVID-...
 
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน "วันรักษ์การได้ยินโลก" World Hearing Day 2020

3 มี.ค. 63 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-11:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ตู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk)

พร้อมให้บริการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมเบาหวาน & การเสริมพลังเบาหวาน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ชัวร์หรือมั่วนิ่ม เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Q Space MC ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

Pages