You are here

 
เรียนเชิญร่วมงานชมรมธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 และงานวันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 17

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ข้อมูลและข้อแนะนำเพื่อป้องกันและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
คุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air Quality; IAQ) ตอนที่ 1
 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ฉบับที่ 33 “Simulation” การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในโรงเรียนแพทย์

“Simulation” คือรูปแบบการเรียนการสอนที่จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ของผู้ป่วยเมื่อมาพบแพทย์ ซึ่ง Simulation เป็นหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ โดยนอกจากจะ...

 
ประกาศ การกำหนดรายการและอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก

การปรับอัตราค่าบริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

 
ประกาศ เรียกเก็บยาแลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก. เฉพาะบางรุ่นการผลิต

เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

 
เนื่องจากโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป O ขาดแคลนมาก ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต
ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน
 
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages